Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i ociemniałych – warsztaty technik brajlowskich – II edycja

Zapraszamy wszystkie osoby doświadczające niepełnosprawności narządu wzroku z terenu Warszawy do udziału w bezpłatnych warsztatach technik brajlowskich!

Celem realizowanego projektu jest wzmacnianie praktycznych umiejętności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie odczytywania tekstów w systemie L.Braille’a oraz tworzenia własnych tekstów przy użyciu różnych narzędzi zapisu, takich jak maszyny brajlowskie, elektroniczne maszyny brajlowskie, czy komputer z monitorem brajlowskim. Zajęcia będą odbywać się od maja do lipca 2016 r.

Każdy uczestnik projektu objęty zostanie indywidualnym wsparciem w zakresie diagnozy potrzeb i programu pracy. W trakcie zajęć wykorzystane będą atrakcyjne materiały dydaktyczne, dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników.

Projekt skierowany jest do osób w różnym wieku, które:

  • nie mają funkcjonalnie użytecznych możliwości wzrokowych lub są zagrożone utratą takich możliwości w niedługim czasie
  • nie posługują się czarnym drukiem w procesie czytania i pisania lub posługują się z trudnością
  • nie mają umiejętności czynnego wykorzystywania systemu brajlowskiego do komunikacji.

 

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

 

W okresie od października do grudnia 2015 roku Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis prowadziła I edycję projektu Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i ociemniałych – warsztaty technik brajlowskich.

Rekrutacja

Pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny II edycji (wersja RTF, wersja PDF, wersja DOC), a następnie prześlij go na adres: fundacjavectis@gmail.com

Kontakt

e-mail: fundacjavectis@gmail.com