Niepełnosprawność i rehabilitacja osób starszych

Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis zrealizowała zadanie publiczne pn.: „Niepełnosprawność i rehabilitacja osób starszych – publikacja na temat pracy z seniorami doświadczającymi niepełnej sprawności”, dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Bezpośrednim celem projektu była poprawa jakości usług skierowanych do seniorów doświadczających obniżonej sprawności poprzez zwiększenie kompetencji profesjonalnych osób pracujących z nimi (zwiększenie kompetencji pracowników na skutek dostarczenia im wiedzy i umiejętności o specyfice funkcjonowania osób starszych z niepełnosprawnością̨, metodyce pracy, formach i metodach terapeutycznych oraz o pomocach i narzędziach rehabilitacyjnych, w tym technologiach wspomagających).

W ramach projektu, dzięki współpracy z autorami - praktykami i naukowcami zajmującymi się wsparciem seniorów z niepełnosprawnością, powstała publikacja pt.: „Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości”, pod redakcją Marleny Kilian i Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij.

Publikacja „Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości”

Monografia dotyczy ważnych problemów związanych z funkcjonowaniem osób starszych z niepełnosprawnością. Skierowana jest w szczególności do osób pracujących z seniorami, mającymi utrudnienia funkcjonalne, a także nauczycieli akademickich i studentów przygotowujących się do podjęcia profesjonalnej aktywności zawodowej.

Książka w wersji elektronicznej została przekazana ponad 200 instytucjom z terenu Warszawy, które działają na rzecz osób starszych.

Książkę można pobrać klikając w link: Pobierz „Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości”