Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis

Podnoszenie kompetencji wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydanie i dystrybucja publikacji oraz przeprowadzenie warsztatów dla osób pracujących w internatach i bursach, w tym z młodzieżą z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do pobrania książki "Wiersz i opowiadanie na każdy miesiąc roku. O miłości do samej siebie", której autorką jest Ewa Lewandowska:

Ewa Lewandowska - Wiersz i opowiadanie na każdy miesiąc roku. O miłości do samej siebie - eBook.pdf

Pani Ewa przez 34 lata pracowała z dziećmi i młodzieżą w ośrodku szkolno-wychowawczym dla niewidomych i słabowidzących jako wychowawca w internacie, w tym przez 7 lat prowadząc dodatkowo zajęcia biblioterapeutyczne i socjoterapeutyczne.

Dziewczyna czytająca książkę w parku

Stworzone przez nią opowiadania służyły jej do pracy z podopiecznymi w rozwiązywaniu trudności związanych z dorastaniem, mierzeniem się ze swoimi ograniczeniami, w tym z niepełnosprawnością. Autorka opracowała również metodykę pracy z wykorzystaniem opowiadań.  Opowiadania powstały w oparciu o przeżycia oraz doświadczenia autorki oraz innych osób, w tym nastoletnich i dorosłych wychowanek i wychowanków, z którymi autorka pracowała. Mogą służyć pomocą młodemu człowiekowi w trudnej drodze do dorosłości oraz być wykorzystane podczas zajęć grupowych, terapeutycznych i wychowawczych oraz podczas kontaktu indywidualnego. Praca z nimi może pomóc znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania (przynajmniej niektóre), które stawiają nie tylko młodzi ludzie, ale ci wszyscy, którzy pragną, aby ich życie było, jak najbardziej harmonijne i satysfakcjonujące.

Wydaniu i dystrybucji książki towarzyszyły warsztaty szkoleniowe. W ramach realizacji projektu przeszkoliliśmy wychowawców, nauczycieli, pedagogów, pracujących w stołecznych internatach, bursach i placówkach oświatowych, w tym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz studentów pedagogiki z zagadnień związanych z biblioterapią w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Zrealizowaliśmy następujące moduły szkoleniowe:

  1. Biblioterapia w środowisku młodzieży - współczesne wyzwania
  2. Tendencje w pracy opiekuńczo-wychowawczej: rola socjoterapii i komunikacji empatycznej w codziennej pracy z wychowankami
  3. Biblioterapia w działaniach opiekuńczo-wychowawczych w środowisku młodzieży z niepełnosprawnością
  4. Wykorzystanie książki "Wiersz i opowiadanie na każdy miesiąc roku. O miłości do samej siebie" w pracy opiekuńczo-wychowawczej i biblioterapeutycznej.

 

Zdjęcie Ewy Lewandowskiej

Ewa Lewandowska - wieloletnia pracowniczka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille'a w Bydgoszczy, wieloletnia wychowawczyni w internacie, a także szkoleniowiec, prowadząca warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i rodziców w ramach WDN oraz wykładowczyni na uczelniach wyższych w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku. Literatka i poetka, autorka tomu wierszy "Miłość w różnych odsłonach" (Kraków 2020). Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymała: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2009), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006), Nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2002), Złoty Krzyż Zasługi (2001), Brązowy Krzyż Zasługi (1995), Odznakę Honorową TPD (1997) i liczne nagrody Dyrektora SOSW.  
 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa w okresie październik-grudzień 2021 r.