Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis

Podnoszenie kompetencji wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydanie i dystrybucja publikacji oraz przeprowadzenie warsztatów dla osób pracujących w internatach i bursach, w tym z młodzieżą z niepełnosprawnościami

Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis realizuje zadanie publiczne, dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa w okresie październik-grudzień 2021 r.

W ramach projektu zostanie wydana książka z opowiadaniami terapeutycznymi dla młodzieży „Wiersz i opowiadanie na każdy miesiąc roku. O miłości do samej siebie”, której autorką jest Ewa Lewandowska. Książka zostanie nieodpłatnie przekazana stołecznym internatom, bursom oraz placówkom oświatowym.

Wydaniu i promocji książki towarzyszą bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla wychowawców stołecznych internatów i burs oraz dla nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Dziewczyna czytająca książkę w parku

Biblioterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej

Bezpłatne szkolenia warsztatowe dla nauczycieli-wychowawców

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wychowawców do udziału w projekcie, którego celem jest propagowanie biblioterapii w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Oferujemy bezpłatne szkolenia dla nauczycieli-wychowawców, którzy są zatrudnieni w stołecznych internatach i bursach, nauczycieli i pedagogów szkolnych, którzy w swoim zakresie obowiązków mieszczą działania opiekuńcze względem młodzieży oraz dla studentów ostatnich dwóch lat studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńcza/pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. 

Warsztaty szkoleniowe obejmować będą 4 moduły:

  1. Biblioterapia w środowisku młodzieży - współczesne wyzwania
  2. Tendencje w pracy opiekuńczo-wychowawczej: rola socjoterapii i komunikacji empatycznej w codziennej pracy z wychowankami
  3. Biblioterapia w działaniach opiekuńczo-wychowawczych w środowisku młodzieży z niepełnosprawnością
  4. Wykorzystanie książki "Wiersz i opowiadanie na każdy miesiąc roku. O miłości do samej siebie" w pracy opiekuńczo-wychowawczej i  biblioterapeutycznej.  

Można odbyć od 1 do 4 modułów szkoleniowych. Dla zainteresowanych osób przewidziane są zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach.

Kliknij w poniższy link, aby przejść do rejestracji:
Formularz rejestracji

Rysunek fantastyczny: Domy zrobione z książek.

 

Szkolenia towarzyszą wydaniu i promocji książki „Wiersz i opowiadanie na każdy miesiąc roku. O miłości do samej siebie”, której autorką jest Ewa Lewandowska.  Autorka przez 34 lata pracowała z dziećmi i młodzieżą w ośrodku szkolno-wychowawczym dla niewidomych i słabowidzących jako wychowawca w internacie, w tym przez 7 lat prowadząc dodatkowo zajęcia biblioterapeutyczne i socjoterapeutyczne. Stworzone przez nią opowiadania służyły jej do pracy z podopiecznymi w rozwiązywaniu trudności związanych z dorastaniem, mierzeniem się ze swoimi ograniczeniami, w tym z niepełnosprawnością. Opowiadania mogą służyć pomocą młodemu człowiekowi w trudnej drodze do dorosłości oraz być wykorzystane podczas zajęć grupowych – terapeutycznych i wychowawczych oraz podczas kontaktu indywidualnego. Praca z nimi może pomóc znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania (przynajmniej niektóre), które stawiają nie tylko młodzi ludzie, ale ci wszyscy, którzy pragną, aby ich życie było, jak najbardziej harmonijne i satysfakcjonujące.  Książka zostanie nieodpłatnie przekazana do wszystkich internatów i burs z terenu Warszawy.

Zdjęcie Ewy Lewandowskiej

Ewa Lewandowska - wieloletnia pracowniczka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille'a w Bydgoszczy, wieloletnia wychowawczyni w internacie, a także szkoleniowiec, prowadząca warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i rodziców w ramach WDN oraz wykładowczyni na uczelniach wyższych w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku. Literatka i poetka, autorka tomu wierszy "Miłość w różnych odsłonach" (Kraków 2020). Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymała: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2009), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006), Nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2002), Złoty Krzyż Zasługi (2001), Brązowy Krzyż Zasługi (1995), Odznakę Honorową TPD (1997) i liczne nagrody Dyrektora SOSW.  
 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Dofinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawa w okresie październik-grudzień 2021 r.